Koncert Noworoczny „ Spotkanie z kolędą”

Koncert Noworoczny „Spotkanie z kolędą”, to już wieloletnia tradycja, która wpisuje się w harmonogram świątecznych wydarzeń w gminie Drwinia.

Koncert rozpoczęli uczniowie Szkoły Muzycznej im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach, którym akompaniował Krzysztof Klimkowski – nauczyciel szkoły i stały opiekun uczniów w czasie występów. Drugą grupą występujących byli laureaci Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się na początku stycznia. Przed publicznością wystąpili najlepsi z konkursu. Występy rozpoczęły przedszkolaki, następnie dzieci szkolne i przedstawiciele gimnazjum. Dało się zauważyć ogrom pracy, którą młodzi ludzie, pod opieką nauczycieli, włożyli w przygotowanie swoich występów. Efekty były wyjątkowo zadziwiające, czemu wielokrotnie publiczność dawała wyraz, oklaskując małych artystów. Organizatorami koncertu byli: wójt gminy Drwinia oraz Gminne Centrum Kultury i Promocji Drwini. Po występach, z-ca wójta Mateusz Kracik i dyrektor GCKiP Radosław Brydniak wręczali upominki i słodycze laureatom konkursu. W finale zaprezentowała się Orkiestra Dęta Grobla, która wykonała blisko godzinny, świąteczny koncert dla publiczności. Koncert odbył się w GCKiP w Grobli w niedzielę 28 stycznia 2018r.