Doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu Gminy Drwinia

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini z/s w Grobli w roku 2019 otrzymało
dotację na realizację projektu pt.: „ Doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu
Gminy Drwinia.”
W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel:
„Celem operacji jest kultywowanie tradycji , kultury, obrzędów i promocja zasobów i
walorów lokalnych poprzez doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu Gminy
Drwinia.”
Projekt zrealizowany był na przełomie października i listopada 2019 r. Całkowity
koszt realizacji projektu opiewał na kwotę 107717,97 zł , w tym dofinansowanie
57090,52 zł.
Operacja polegała na zakupie doposażenia GCKiP w Drwini oraz świetlic
działających : w Ispinie, w Grobli, w Niedarach, w Woli Drwińskiej, w Gawłówku, w
Mikluszowicach oraz w Drwini. W ramach projektu został zakupiony sprzęt do w/w
świetlic : zestawy komputerowe , drukarki, biurka, krzesła biurowe, stół bilardowy
oraz komplety krzeseł i stołów. Do GCKiP w Drwini z/s w Grobli zostały zakupione :
ekran projekcyjny, projektor multimedialny, laptop, aparat fotograficzny , komplety
biesiadne, barierki stalowe oraz namioty.
Celem projektu było zapewnienie mieszkańcom Gminy Drwinia profesjonalnie
przygotowanych wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych. Organizowane przez
GCKiP imprezy mają charakter kulturalny , artystyczny, edukacyjny , ekologiczny i
sportowy. Realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do pobudzenia
aktywności mieszkańców Gminy Drwinia.

Dodaj komentarz