Warsztaty Portfolio z WUP

W dniu dzisiejszym, 16 kwietnia, w budynku GCKiP w Grobli odbyły się warsztaty Portfolio. Były to zajęcia prowadzone przez Doradczynie zawodowe z Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W ramach dzisiejszego spotkania uczestnicy zapoznali się z pojęciem kompetencji oraz roli jaką odgrywa na współczesnym rynku pracy, odbyły się także praktyczne zajęcia z rozpoznawania, nazywania, opisywania i dokumentowania kompetencji.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gckip&set=a.921899196608204