Podniesienie flagi

W związku ze zbliżającym się Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w Drwini odbyło się podniesienie flagi. W tym wydarzeniu wziął udział Sekretarz Gminy Leszek Zabiegała oraz harcerze z Grobli z Panią Harcmistrz Magdaleną Piekło. Uroczystość została zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli.