II Majówka z Orkiestrami w Gminie Drwinia

II Majówka z Orkiestrami w Gminie Drwinia

5 maja 2018r. przy budynku GCKiP w Grobli, odbyła się II Majówka z Orkiestrami w Gminie Drwinia. We wspaniałej muzycznej uroczystości plenerowej, przy pięknej słonecznej pogodzie, wzięło udział pięć Orkiestr Dętych ( Orkiestra Dęta Świątniki Górne, Orkiestra Dęta z Okulic, Orkiestra Górnicza Kopalni Soli w Bochni, Orkiestra Dęta z Siemiechowa oraz Orkiestra Dęta Grobla ). Uroczystość rozpoczęła się przemarszami spod Kościoła Parafialnego w Grobli, a następnie wszystkie orkiestry wykonały wspólnie dwa utwory ( Marsz Sobótka, świętej pamięci Franciszka Suwała oraz Happy Marching Band Zygfryda Rundela ). Następnie każda orkiestra wykonała trzy utwory konkursowe, które jury w bardzo profesjonalny sposób oceniło.

Skład Jury:

– Mateusz Grzybek ( przewodniczący )

– Andrzej Klima

– Józefa Bukowiec

Jury miało ogromny orzech do zgryzienia, ponieważ wszystkie orkiestry bardzo profesjonalnie zagrały i bardzo ciężko było wyłonić zwycięzców. Po około pół godziny jury podjęło decyzję.

I miejsce: Orkiestra Dęta Świątniki Górne

II miejsce: Orkiestra Dęta z Okulic oraz Orkiestra Kopalni Soli w Bochni (egzekwo)

III miejsce: Orkiestra Dęta z Siemiechowa oraz Orkiestra Dęta Grobla (egzekwo)

Po ogłoszeniu wyników, Zastępca Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka, Mateusz Kracik wraz z członkami jury, wręczyli puchary, dyplomy oraz nagrody kapelmistrzom wszystkich orkiestr.

GCKiP w Grobli składa wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy się przyczynili do pomocy w organizacji uroczystości.

Organizator oraz fundator nagród: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli

Dodaj komentarz