Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Z samochodu na rower, czyli jak być eco!”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Z samochodu na rower, czyli jak być eco!”

W uroczystości która odbyła się w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach wzięli udział wicestarosta Ryszard Drożdżak, Grzegorz Matura naczelnik wydziału ruchu drogowego KPP w Bochni, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Nagrody wręczali wójt Jan Pająk i Roman Gołębiowski przewodniczący Rady Gminy w Drwini.

Nagrodzeni:

Kategoria – przedszkola i klasy O

1 m. Katarzyna Jachymczak – Klasa 0 SP w Grobli

2 m. Aniela Dybowicz – 5 lat ZSP w Mikluszowicach

3 m. Ewa Nosal – Klasa 0 – Przedszkole w Dziewinie

Kategoria – klasy 1-3

1 m. Alan Węgrzynowski – Klasa I SP Mikluszowice

2 m. Igor Furtek – Klasa I SP w Mikluszowicach

3 m. Antoni Artimiwa – Klasa II – SP w Grobli

Kategoria – klasy 4-6

1 m. Laura Bożek – Klasa SP w Drwini

2 m. Emilia Styczeń – Klasa VI ZSP w Drwini

3 m. Milena Młynarczyk – Klasa V ZSP w Dziewinie

Kategoria – klasy 7-8

1 m. Emilia Sobas – Klasa VII SP Mikluszowicach

2 m. Inga Świerblewska – Klasa VII SP w Mikluszowicach

3 m. Piotr Pająk – Klasa VIII SP w Dziewinie

Więcej informacji: https://bochniazbliska.pl/…/gmina-drwinia…/