Niemiecka zbrodnia w Ispinie

Z okazji 80 rocznicy przypominamy co się wtedy wydarzyło w Ispinie.
Przy pomniku pomordowanych mieszkańców wsi Ispina znajduje się tablica z opisem tego tragicznego wydarzenia, którego autorem jest Józef Podsiadło. Jest to tekst datowany na czerwiec 1993 roku. W listopadzie 2019 roku Pan Podsiadło napisał artykuł w Wiadomościach Bocheńskich (jesień 2019) zawierający dodatkowe informacje do których dotarł szukając przyczyny rozstrzelania mieszkańców Ispiny.

Ten konkrety numer Wiadomości Bocheńskich można przeczytać lub pobrać na tej stronie: https://bochniacy.pl/…/04/WBXXXI_121_122_-3_4_2019.pdf

Artykuł znajduje się na stronie 20, a dokończenie na stronie 27.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gckip&set=a.700860348712091