„Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich w naszej gminie do udziału w kolejnej edycji „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”
Zgłoszenia udziału w konkursie można przesyłać do 12 marca 2023 r. Dokładne informacje o III edycji konkursu znajdziecie tutaj:
www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iii-edycja