Gospodynie do dzieła!

Koła Gospodyń Wiejskich do dzieła! Można uzyskać od 7000 do 12000!
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Dofinansowanie może być przeznaczone na:
– sprzęt AGD;
– komputer, drukarkę, sprzęt nagłośnieniowy, rzutnik, mikrofon;
– stroje ludowe, instrumenty muzyczne;
– maszynę do szycia;
– namiot;
– meble np. szafki kuchenne, stoły, krzesła, ławki;
– koszty obsługi księgowej maks. do 500 zł (koszt nieobowiązkowy).
Koszty niekwalifikowalne:
– inwestycje;
– remonty;
– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
– organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów;
– nagrody pieniężne;
– organizacja festynów i pikników;
– materiały budowlane, materiały rękodzielnicze, tekstylia;
– artykuły spożywcze;
– koszty koordynacji.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://granty.pl/491923/